Zastrzeżenia prawne

Apartament Sea Senses Spain

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zgodnie z zapisami artykułu 10 ustawy 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, niniejszym informujemy, że właścicielem tej strony internetowej, www.seasensesspain.com, jest Josep Font Lara zamieszkały pod adresem C / Pare Coll 12, Gombrèn, legitymujący się dowodem tożsamości nr 43625958H.

 

Użytkownicy akceptują warunki korzystania ze strony internetowej www.seasensesspain.com, która zapewnia dostęp do informacji, usług, programów lub danych i zgadzają się korzystać z treści tej strony internetowej w należyty sposób.

 

Sea Senses Spain zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszego regulaminu i polityki prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności to opis sposobu, w jaki gromadzimy, przechowujemy lub wykorzystujemy informacje, które pozyskujemy za pośrednictwem tej strony internetowej. Ważne jest, by użytkownicy rozumieli, jakiego rodzaju informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy, ponieważ dostęp do tej strony internetowej oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

 

Ta strona internetowa zawiera dane osobowe, które są nam potrzebne do zarządzania i utrzymywania niektórych usług. Dane te będą przechowywane w plikach, które zostały należycie zarejestrowane w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

 

Bez uszczerbku dla celów wskazanych w każdym przypadku informacje te będą przechowywane i nadzorowane z zachowaniem całkowitej poufności i z wykorzystaniem wszystkich środków bezpieczeństwa określonych obowiązującymi przepisami prawa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do nich, ich wykorzystaniu lub nieprawidłowemu przetwarzaniu, ich naruszeniu lub utracie.

 

Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub odwołania w dowolnym czasie przez wysłanie żądania do właściciela plików na adres wskazany powyżej. Formy korzystania z praw użytkownika zostały opisane na stronie internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Treść niniejszej strony internetowej jest w całości chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania tych praw. Zabronione jest kopiowanie, przekazywanie lub dystrybuowanie materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej bez wyraźnego zezwolenia w celach innych niż do użytku osobistego.

 

 

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Dostęp do tej strony internetowej wiąże się z używaniem plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki danych przechowywane w przeglądarce użytkownika i umożliwiające zapamiętanie na serwerze pewnych danych, które mogą być później wykorzystane. Informacje te umożliwiają identyfikację określonego użytkownika i przechowywanie informacji o jego osobistych preferencjach, jak również informacji technicznych, takich jak informacje o odwiedzinach lub konkretnych odwiedzanych stronach.

 

Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać plików cookie, albo chcą być informowani przed zapisaniem ich na swoim komputerze, powinni w tym celu zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

Większość nowoczesnych przeglądarek umożliwia trzy różne sposoby zarządzania plikami cookie:

· Pliki cookie nigdy nie są akceptowane.

· Przeglądarka zapytuje użytkownika o zaakceptowanie każdego pliku cookie.

· Pliki cookie są zawsze akceptowane.

 

Przeglądarka może oferować możliwość określenia, które pliki cookie mają być akceptowane, a które nie. W szczególności użytkownik może zwykle wybrać jedną z następujących opcji: odrzucać pliki cookie z określonych domen; odrzucać pliki cookie innych firm; akceptować tymczasowe pliki cookie (usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki) oraz zezwalać serwerowi na tworzenie plików cookie z innej domeny. Przeglądarki mogą również umożliwiać użytkownikowi wyświetlenie i usunięcie każdego pojedynczego pliku cookie.

 

Pliki cookie innych firm:

Korzystamy z usług innych firm zbierających informacje do celów statystycznych, dostarczających informacje o wykorzystaniu strony internetowej przez użytkowników i zapewniających inne usługi związane z aktywnością strony internetowej i inne usługi internetowe.

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usług analizy stron internetowych oferowanych przez firmę Google, Inc. z siedzibą główną pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Stany Zjednoczone. W celu zapewnienia takich usług firma ta wykorzystuje pliki cookie zbierające informacje, w tym o adresie IP użytkownika, które będą przesyłane, przetwarzane i przechowywane przez firmę Google zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie Google.com. Oznacza to możliwość przekazania tych informacji innym firmom, kiedy wymaga tego prawo lub kiedy te firmy przetwarzają te informacje w imieniu firmy Google.